شرکت طرح و توسعه لاله‌گستر نیایش در راستای حمایت از بخش معدن و معدن‌کاری به عنوان یکی از جایگزین‌های منابع و ذخایر نفتی و سوخت‌های فسیلی تجدیدناپذیر، برنامه اکتشاف و بهره‌برداری بهینه از ذخایر کشور را آغاز نموده است. این اهداف در راستای ارتقا و توسعه نقش معادن و پتانسیل‌های معدنی در اقتصاد استان و در سطح کلان، توسعه ملی کشور بدون اتکا به درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز و محصولات وابسته، برنامه‌ریزی شده است.

پهنه ایران‌زمین با دربرداشتن معادن، کانسارها و پتانسیل‌های معدنی مختلف و متنوع فلزی و غیرفلزی، در بین 10 کشور برتر جهان قرار دارد و حدود 7 درصد از ذخایر جهانی، را در خود جای داده است. این مهم به ویژه به دلیل قرار گرفتن در مسیر کمربند فلززایی وسیع آلپ- هیمالیا، قابلیت برنامه‌ریزی‌های اکتشافی، استخراجی، معدن‌کاری و سرمایه‌گذاری در راستای توسعه بخش معدن‌کاری خواهد داشت که گواه آن، حضور معادن بزرگ در کلاس جهانی از جمله ذخایر تیپ پورفیری، اسکارن، سدکس و مانتو در ایران است.

توسعه فعالیت‌های اکتشافی و معدن‌کاری، علاوه بر بالا بردن قدرت ایران زمین در زمینه معدن‌کاری و فعالیت‌های معدنی، نقش مهمی در اشتغال‌زایی و تولید درآمد و افزایش سرمایه ملی خواهد داشت. با توجه به وضعیت کنونی ذخایر و منابع کشف شده و در حال بهره‌برداری در کشور که در مقایسه با وسعت و پتانسیل کشور، درصد کمی را به خود اختصاص می‌دهد، شرکت طرح و توسعه لاله‌گستر نیایش شروع به برنامه‌ریزی‌های اکتشافی گسترده به منظور افزایش قابلیت توان معدنی کشور در راستای نیل به اهداف زیر نموده است:

  • کشف ذخایر و منابع معدنی جدید جهت توسعه بخش معدن‌کاری و افزایش سهم آن در تولید ناخالص ملی
  • ایجاد بستر مناسب در راستای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با تکیه بر مستندات اکتشافی مطابق با استانداردهای جهانی
  • سرمایه گذاری اکتشافی در مناطق محروم دارای پتانسیل معدنی به منظور ایجاد توسعه و اشتغال‌زایی در آن مناطق کشف فلزات استراتژیک مورد نیاز کشور